Privacyverklaring COACH TERNAT

1.    Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring is Lesley De Schepper, gevestigd te Ternat, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 0705.866.030.

2.    Doel en verwerking contactgegevens

Ik gebruik uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (gegevens contactformulier), om met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen/overeen-gekomen coaching of teaching. Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien u mij uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruik ik deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot coaching of teaching tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

3.    Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot coaching of teaching tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Dit gebeurt in de vorm van een intakeformulier. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen coaching of teaching en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht.

4.    Beveiliging

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van coachternat.be maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met lesley@coachternat.be.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

5.    Delen met anderen

Zonder uw toestemming deel ik uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

6.    Bewaartermijnen

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.

Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen coaching of teaching zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

7.    Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ik respecteer uw privacy rechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met mij opnemen.

8.    In kaart brengen websitebezoek

Wanneer u naar mijn website surft, bewaar ik bepaalde gegevens van u in statistieken (Google Analytics). Die gegevens bestaan onder meer uit het browsertype, locatiegegevens (IP-adres), het besturingsprogramma dat u gebruikt en de domeinnaam van de website die u naar mijn website gestuurd heeft. Ik gebruik deze statistieken om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren en op basis daarvan mijn website te optimaliseren voor onze gebruikers. De statistieken zijn volledig anoniem en worden nooit aan derden verstrekt.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

9.    Het gebruik van ‘cookies’

Ik maak op deze website alleen gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Van websitebezoekers worden geen persoonsgegevens vastgelegd en/of verwerkt.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die coacher-teacher.be gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Wel worden, zoals op elke website, automatisch cijfermatige gegevens verzameld met betrekking tot bezoekersaantallen en opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Het gaat hierbij enkel om cijfermatige gegevens en niet om persoonsgegevens.

U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u op ieder moment alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

·         Deze website is eigendom van Lesley De Schepper

Tarwehof 4
1742 TERNAT

0497 35 19 19

lesley@coachternat.be

BTW BE0705.866.030

Coach Ternat

Lesley De Schepper
Tarwehof 4
1742 TERNAT

  • E-mail: Lesley@coachternat.be
  • Telefoon: +32(0)497 35 19 19

Foto's

© Copyright 2024 Lesley De Schepper. Alle rechten voorbehouden

Search